• 02188519284-6

دوره های بلند مدت (2)

آموزش دوره DBA

مقدمه:

دوره عالی مديريت حرفه ای کسب و کار ((DBA)) درباره مديريت ارشد کسب و کارها است. به طور کلی، مديريت کسب و کار ها کليه عمليات اصلي و پشتيباني زنجيره ارزش شامل تأمين منابع، طراحي، توليد، فروش و عرضه محصولات و خدمات، منابع انساني، فناوري اطلاعات، مالي، برنامه ريزي و..... را در بر مي گيرد. در واقع، مديريت عالی حرفه ای کسب و کار مديريت فرآيندهاي يک کسب و کار را در سطح بالای سازمانی شامل مي شود. دوره عالی مديريت حرفه اي کسب و کار که يک سطح بالاتر از  دوره MBA  است به منظور آموزش، توسعه و تأمين مديران و کارشناسان ارشد مستعد و شايسته با ديدگاه کسب و کار براي بنگاه ها و سازمان هاي خدماتي و توليدي در بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني جهت انجام وظابف، طرح ها و پروژه هاي شرکت ها و سازمان هاي کشور تهيه و تدوين شده است. شرکت در اين دوره که با رويکرد پژوهش محور(Research Oriented)  و يادگیری عملی است عمدتاً به روش های سمينار، کارگروهی، انجام طرح پژوهشی، و مورد کاوي است تا حد زيادي به مخاطبان ياد مي دهد چگونه در بازار رقابتي و حرفه ای مدیریت کسب و کارها همواره بهترين باشند.    

معرفی دوره DBA

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار ایرانی(DBA) گامی بلند و کلیدی برای مدیران و مدیران ارشد سازمانها به کار می رود تا دانش و تخصص خود را در زمینه مدیریت کسب و کار و توسعه داده و ارتقاء بخشند.

دوره DBA از این جهت برای مدیران، بازرگانان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مشاوران مناسب می باشد که جدای از مباحث نظری به موارد کاربردی و عملیاتی به صورت مطالعات موردی می پردازد.

دوره DBA در موسسه عصر شبکه در سه سطح با سه سمینار تخصصی اجرا می گردد.

چشم انداز Vision

عصر شبکه چشم انداز خود را دستیابی به یک مرکز آموزشی برجسته و متمایز در جهت توسعه و ارتقاء مدیران ایران و همگام با بهترین مدارس کسب و کارجهان می بیند.

اهداف دوره:

1-ارتقاء مهارتهای علمی/کاربردی برای مدیران و مدیران ارشد ایرانی

2-تغیر و تحول نگرش مدیران و مدیران ارشد سازمانها در بازار ایران

3-تقویت قدرت تحلیل مدیران جهت مدیریت کسب و کار ایرانی

نقشه راه: Road Map

سطح 1

1-دوره عالی مدیریت

Advance Management
2-دوره عالی مدیریت بازاریابی Advance Marketing Management
3-دوره عالی مدیریت اقتصاد Advance Economic Management
4-دوره عالی مدیریت حسابداری  Advance Accounting Management

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سمینار تخصصی کسب و کار ایرانی(8ساعت)

 

 

 

 

سطح 2

دوره عالی

1-مدیریت استراتژیک و Strategic  Advance و تفکر استراتژیک(Strategic Thinking)

48ساعت

2-رفتارهای سازمانی (Organizational Behavior) 24ساعت 
3-مدیریت منابع انسانی(Human Resource Management) 24ساعت
4-آمار کاربردی(Applied Statistics)         24ساعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمینار تخصصی مدیریت راهبردی(8ساعت)

 

 

 

 

 

سطح 3

1-دوره روش تحقیق و مطالعه(Research Methodology & Case Study)  

24ساعت 

2-دوره عالی مدیریت مالی(Advance Finance Management)    48ساعت 
3-دوره عالی برای کار آفرینان ایرانی(Management Entrepreneurs Advance ) 24ساعت
4-کارگاه تخصصی اصول فنون مذاکرات حرفه ای(Professional Negotiations)     24ساعت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمینار تخصصی استراتژیهای بازاریابی(8ساعت)

 

 

 

 شرایط احراز:

الف: سوابق تحصیلی و مدارک دانشگاهی

1-دارای مدرک کارشناسی ارشد

2-دارای مدرک کارشناسی به همراه 5سال سابقه کار

3-دارای مدرک MBA از مؤسسات یا دانشگاهها

ب:مصاحبه و بررسی سوابق عملی و تجربه های کاری

ج:تسلط نسبی به زبان انگلیسی

د:قبولی در آزمون کتبی با توجه ارزیابی دانش عمومی مدیریت،قدرت تجزیه و تحلیل و بررسی روابط عمومی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعضای هیئت علمی

نام

تخصص

ملیت

دکتر امید نصراله مازندرانی

دکترای مدیریت عملیات

ایرانی

پروفسور مهدی الوانی

دکترای مدیریت

ایرانی

دکتر کولا

دکترای استراتژی

هند

دکتر سنتوزا

دکترای مدیریت منابع انسانی

اندونزی

دکتر شهریار شفیعی

دکترای بازاریابی

ایرانی

دکتر وحید ناصحی فر

دکترای بازاریابی

ایرانی

دکتر محمد رضا ربیعی

دکترای مدیریت دولتی

ایرانی

دکتر هرمز مهرانی

دکترای مدیریت

ایرانی

 

آموزش دوره MBA

آموزش دوره MBA سطح اول

رهبری سازمان و مدیریت

توانائي اجرا و عملياتي نمودن مباني سازمان و مديريت

 هدف دوره :

 آشنا كردن دانش پذيران با مفاهيم كلي مديريت در جوامع مختلف و كاربرد اصول مديريت در رابطه با نيازهاي

جامعه در جهت خودكفايي و رفع نيازهاي مادي و معنوي و با توجه به شرايط موجود از نظر فرهنگي ،

اجتماعي ، مذهبي و اقتصادي.

 

طول دوره آموزش  ساعت  : 24

زمان آموزش نظري ساعت  : 8

زمان آموزش عملي ساعت  : 16

محتوي دوره :

 الف – محتوي نظري دوره :

 بخش اول – كليات

تعاريف و مفاهيم مختلف مديريت و اهميت آن در جوامع امروز

نظريه هاي مديريت : نظريه مديريت علمي ، نظريه فرآيندي مديريت ، نظريه بوروكراسي

مكتب روابط انساني

مديريت نظام گرا

مديريت اقتضايي

نظريه نقشهاي مديريتي

 بخش دوم- فراگرد مديريت

 نوآوري و خلاقيت در سازمان:

اهميت ، موانع خلاقيت ، فراگرد خلاقيت يا پيشنهادهاي عملي براي خلاقيت

 تصميم گيري و حل مساله:

فراگرد مساله يابي ، انواع مساله ، فراگرد تصميم گيري و حل مساله ، موانع تصميم گيري عقلايي ، روشها و فنون معین تصمیم گیری 

برنامه ريزي:

انواع برنامه ريزي، گامهاي عمده در برنامه ريزي، سلسله مراتب برنامه ها، فنون پيش بيني وفنون

 سازماندهي:
مباني سازماندهي ، انواع مختلف سازماندهي ، وظايف صف و ستاد ، عدم تمركز و تفويض اختيار ، الگوهايجديد سازماندهي ، هماهنگي و مكانيزم هاي آن
  
بسيج منابع وامكانات:

مديريت بازاريابي ، تأمين منابع مالي و سرمايه اي ، تأمين مواد و وسايل ، مديريت منابع انساني ، ارزشيابي و انتخاب مديران ، پرورش مديران ، تأمين و استفاده از منابع حقوقي و مقرراتي

 هدايت:

رهبري ، انگيزش و ارتباطات سازماني

 نظارت و كنترل:

فراگرد نظارت و كنترل ، فنون مختلف كنترل ، علل مخالفت افراد با نظارت و كنترل.

 ب – محتوي عملي دوره :

* مدرس بايد حداقل 3 مورد روش ايفاي نقش را در زمينه حل مسائل ، تصميم گيري ، برنامه ريزي و سازماندهي به صورت گروهي و با استفاده از روش هاي مطرح شده تفكري انجام دهد .

 • تعريف پروژه پايان دوره با انتخاب يكي از عناوين زير براي گروه هاي فراگيران

 1- آسيب شناسي نظام مديريتي سازمان(مسائل، مشكلات و ضعفهاي مديريتي سازمان خود راشناسايي كنيد و راه حلهايي براي بهيود وضعيت آن ارائه دهيد)

2 –امكان سنجي اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد در سازمان خود (تحليل موانع، پيشنيازها و راه - کارها)

3- آسيب شناسي ساختار سازماني سازمان خود و ارائه راهكارهاي اصلاحي

4- نقد و تحليل الگوهاي برنامه ريزي و تصميم گيري در سازمان خود و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

5- اصلاح و بهينه سازي يكي از فرآيندهاي كاري تعريف شده در حوزه كاري خود

6- نقد و بررسي برنامه هاي استراتژيك سازمان

7-چگونگي پياده سازي نظام مديريت مشاركتي در سازمان

8-تدوين برنامه استراتژيك براي واحد سازماني خود

9-تحليل و بررسي نظام ارزيابي عملكرد فردي و سازماني مورد استفاده در سازمان متبوع خود

10-نقد و تحليل الگوهاي برنامه ريزي و تصميم گيري در سازمان خود و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي

 

اصول بازاریابی

توانائي كسب مهارتهاي عمومي بازاريابي

 هدف دوره:

 آشنا كردن دانش پذيران با مفاهيم كلي مديريت بازار و كاربرد آن در نيازهاي جامعه در جهت خود كفايي و رفع نيازهاي مادي و معنوي و با توجه به شرايط موجود از نظر فرهنگي ، اجتماعي ،مذهبي و اقتصادي.

 طول دوره آموزش : 24 ساعت

زمان آموزش نظري : 8 ساعت

زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 الف – محتوي نظري دوره :

 مفاهيم مديريت بازار ( ديد داخلي سازمان)   

انواع مختلف بازار و محيط بازاريابي ( ديد خارجي سازمان)

 1. تقسيمات بازار و نيازهاي مختلف خريداران
 2. رفتار خريدار
 3. اندازه گيري كمي بازار و پيش بيني فروش
 4. اهداف بازرگاني و سازمان بازاريابي
 5. برنامه ريزي بازاريابي عمومي
 6. نحوه تصميم گيري در زمينه بازاريابي
 7. تحقيقات بازاريابي
 8. سيستم بازاريابي و انواع مدلهاي بازاريابي
 9. چگونگي ايجاد خلاقيت در مديريت بازاريابي

 ب – محتوي عملي دوره :

 در اين بخش بهتر است كه دانش پذيران با روش ها ، فنون و تكنيك هاي بازاريابي و مديريت بازار به صورت عملي آشنا شده و براي حل يك مسئله سازماني پيشنهادي آنها را به كار گيرند . همچنين لازم است افراد در خصوص برنامه ريزي ، بازار يابي عمومي و نحوه تصميم گيري و تحقيقات بازاريابي وارد عمل شده و در مديريت بازاريابي ايجاد خلاقيت نمايند و تهيه گزارش عملي در ارتباط سازمان خود و شناسايي آميخته بازاريابي و همچنين شناسايي رقبا و نقاط ضعف آنان

 • تعريف پروژه پايان دوره با انتخاب يكي از عناوين زير براي گروه هاي فراگيران
 1. آسيب شناسي وضعيت بازاريابي در سازمان خود
 2. تحليل مشتريان با استفاده از الگوي هرم مشتريان
 3. تحليل وضعيت مزيت رقابتي سازمان نسبت به رقبايتان
 4. تحليل ميزان اثربخشي انواع تخفيفات در مورد كالاي شركتتان
 5. ارزيابي اثربخشي مجموعه وظايف سيستم توزيع در شركتتان
 6. تحليل اثربخشي فعاليت هاي روابط عمومي در سازمان
 7. ارزيابي ميزان اثربخشي هريك از روش هاي جذب مشتريان در سازمان با توجه به بازار هدف خاص
 8. بررسي رابطه هوش عاطفي با موفقيت نيروهاي فروش در شركت
 9. بررسي علل عدم همكاري مشتريان با شركت
 10. طراحي رسانه هاي اثربخش براي محصول خاص شركت با توجه به بازار هدف

 

دانش و مسائل روز

توانائي در عملياتي نمودن مسائل روز مديريت

  هدف دوره :

 اين درس با هدف معرفي مباحث و موضوعات رشته مختلف مرتبط با مديريت كه آگاهي آن براي يك مدير ضرورت دارد به نحوي متمايز و منحصر به فرد طراحي و تدوين گرديده است سر فصل انتخابي براي اين درس با توجه به بررسي كارشناسي و تجارب صاحب نظران در خصوص نقصان و كمبودهاي دروس دا نشگاهي مديريت و طبق آخرين منابع عملي معتبر و ممتاز مديريت و با نگاهي بومي و كاربردي با لحاظ آخرين تغييرات و تحولات جهاني و ملي تهيه و تنظيم گرديده كه در 20 ساعت درسي ارائه خواهد شد.

 طول دوره آموزش : 24 ساعت

زمان آموزش نظري : 8 ساعت

زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 

 محتوي دوره :

 الف – محتوي دوره نظري :

- تعاريف اوليه و مفاهيم كليد مديريت

- وظايف مديران

- سيستم هاي برنامه ريزي سازمان

- مفاهيم اثر بخش، كارائي و بهره وري

- مفاهيم درآمد ، سود ، نقطه سر به سر

- ارزش افزوده اقتصادي و مديريتي

- فرايند مساله يابي و حل مسائل

- آشنائي با GAAT و سازمان تجارت جهاني

- سازمان هاي پولي و مالي بين الملل

- مديريت مالي و سهام

- بورس اوراق بهادار

- مفاهيم كيفيت ( مديريت كيفيت جامع و كايزن...)

- موارد مهم قانون تجارت و بيمه هاي بازرگاني

- اينكو ترمز

- انواع قراردادها

- مهندسي معكوس

- الزامات اجراي اصل 44 قانون اساسي

 

 ب – محتوي دوره عملي :

* با توجه به اين كه ماهيت مسائل سازماني را مي توان به دو گروه فني و غير فني تقسيم بندي نمود لذا

ضرورت دارد دو نوع تمرين عملي از سوي مدرس دوره انجام پذيرد و نسبت آشنايي با مفاهيم و دستيابي به

اطلاعات مورد نظر مورد ارزيابي قرار گيرد.

 • تعريف پروژه پايان دوره با انتخاب يكي از عناوين زير براي گروه هاي فراگيران
 1.  آسيب شناسي نظام مديريتي سازمان (مسائل، مشكلات و ضعف هاي مديريتي سازمان خود را شناسايي كنيد و راه حل هايي براي بهيود وضعيت آن ارائه دهيد.)
 2.  امكان سنجي اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد در سازمان خود (تحليل موانع، پيشنيازها و راه- كارها)
 3.  آسيب شناسي ساختار سازماني سازمان خود و ارائه راهكارهاي اصلاحي
 4.  نقد و تحليل الگوهاي برنامه ريزي و تصميم گيري در سازمان خود و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي
 5.  اصلاح و بهينه سازي يكي از فرآيندهاي كاري تعريف شده در حوزه كاري خود
 6.  نقد و بررسي برنامه هاي استراتژيك سازمان
 7.  چگونگي پياده سازي نظام مديريت مشاركتي در سازمان
 8.  تدوين برنامه استراتژيك براي واحد سازماني خود
 9.  تحليل و بررسي نظام ارزيابي عملكرد فردي و سازماني مورد استفاده در سازمان متبوع خود
 10. نقد و تحليل الگو هاي برنامه ريزي و تصميم گيري در سازمان خود و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي

 

اصول حسابداری

عنوان دوره : توانائي بكارگيري دانش و مهارتهاي حسابداري 

هدف دوره:
مطالعه حسابداري مخصوصا در امر برنامه ريزي و كنترل عمليات بسيار حائز اهميت است و م فاهيم و فنون اساسي آن از جهت برنامه ريزي و كنترل نه فقط در موسسات توليدي بلكه در كليه سازمانها مورد استفاده قرارمي گيرد و به همين علت در درس حسابداري مديريت يا حسابداري درون سازماني بيشتر به مسائل برنامهريزي و كنترل تاكيد ميشود تا بر نحوه محاسبه قيمت تما م شده محصولات و ارزيابي موجودي هاي جنسي وتعيين ميزان شود.

طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت

محتوي دوره:


الف – محتوي دوره نظري:
- نكاتي در خصوص سيستم هاي مالي و حسابداري مديريت و نقاط اختلاف آنها
- نقش و جايگاه حسابداران سازمانها
- تعاريف مختلفي از هزينه ها
- طبقه بندي انواع هزينه ها از ديد گاه هاي مختلف
- روش هاي حسابداري تفكيك
- هزينه هاي ثابت و متغير در هزينه هاي مركب
- تشخيص نياز مديريت از سيستم حسابداري مركب
- روش هاي هزينه يابي متغير و جذبي در سيستم حسابداري مديريت
- نحوه تهيه گزارشات مالي به منظور رفع نياز مديريت
- حسابداري ضايعات در حسابداري قيمت تمام شده
- تجزيه و تحليل ، نحوه اطلاع رساني به مديريت در خصوص اطلاعات نقطه سر به سر و صرفه بودن خريد
يا ساخت جهت تصميم گيري مديريت

ب– محتوي دوره عملي:
* در اين بخش فراگيران به صورت عملي انواع هزينه هاي متفاوت يك سازمان را از ديدگاه هاي مختلفمورد نگرش و طبقه بندي قرار داده و ضمن آشنايي عملي با روش هاي حسابداري تفكيك ، نسبت به تهيهگزارشات مالي به منظور رفع نياز مديريت اقدام مي نمايند.

• تعريف پروژه پايان دوره با انتخاب يكي از عناوين زير براي گروه هاي فراگيران
1- بررسي ومحاسبه نسبت هاي مالي اساسي شركت هدف طي 5سال گذشته وارائه گزارش تحليلي بااز Internal ازروند فعاليت وعملكرد شركت . (كاربرد داخلي (Dupant) توجه به الگوي دوپانت نسبت هاي مالي)طي 5سال گذشته ومقايسه آن

Dps/Eps) -2 )بررسي وارزيا بي سياست تقسيم سود شركت هدفبا شركت مشابه در صنعت وارائه گزارش تحليلي درخصوص عوامل اثرگذاري برميزان تقسيم سود درشركت هدف.
3- بررسي و مطالعه دقيق از نقش ها ووظايف مديران مالي درشركت هاي دولتي وخصوصي بارويكردمقايسه اي و ارائه كاربرگي از نقشها و وظايف واقعي مديران مالي بخش دولتي وخصوصيدردنياي امروز.
4 -مطالعه وبررسي دقيق كتاب باباي دارا وباباي ندار جلد 1و 2 تاليف كيوساكي وارائه گزارش وخلاصهاي از كتاب وبيان پيشنهادات وانتقادات سازنده به محتوا ومطالب ارائه شده دركتاب.
5 -بررسي ومح اسبه نسبت هاي مالي اساسي شركت هدف ومقايسه اين نسبت ها با نسبت هاي مالي 2از مقايسه (Dupant) شركت مشابه در صنعت وارائه گزارش تحليلي با توجه به الگوي دوپانتاز نسبت هاي مالي ) External فعاليت وعملكرد شركت هاي مورد بررسي (كاربرد خارجي
-6 بررسي ومحاسبه نقاط سربه س ر توليد ومالي ونيز اهرم مالي وعملياتي ومركب شركت هدف وارائه
گزارش تحليلي درخصوص شاخص هاي فوق . (شركت هدف لازم است شركت توليدي باشد)
شركت هدف طي 5 (Cash flow statement) -7 بررسي و مطالعه صورت جريان وجوه نقد
سال گذشته وارائه گزارش تحليلي از تغييرات هريك از بخش هاي 4گانه اين صورت مالي
-8 ارائه وبررسي گزارش تحليلي ازميزان سود سپرده هاي بانكي درمقاطع زماني مختلف (روزشمار-
سالانه – 2سال وغيره ) واوراق مشاركت و گواهي سپرده براي حداقل 5بانك يا موسسه مالي
12
واعتباري ومحاسبه نرخ بهره موثرآن و رتبه بندي هريك از گزينه هاي سرم ايه گذاري بادرنظر
گرفتن نرخ بهره موثر
-9 مطالعه وبررسي عوامل شكل گيري بحران اقتصادي اخير دردنيا به ويژه در آمريكا وبررسي تبعات
واثرات آن بر اقتصاد ايران به ويژه برسيستم بانكي وبازار بورس (گزارش جامع با بهره گيري از منابع
ومراجع معتبر)
-10 بررسي ومطالعه عوامل شكل گيري بحران در صندوق هاي قرض الحسنه ودلايل ورشكستگي
برخي از آنان در دهه اخيردرايران با مطالعه دقيق وارجاع به منابع رسمي ومعتبر

مدیریت مالی 1

عنوان دوره : توانائي بكارگيري دانش و مهارتهاي مالي

هدف دوره :
هدف از اين درس آشنائي افراد با مباحث مختلفي است كه از لحاظ مالي مطالعه آن براي تصميم گيري
مديريت ضروريست. از آنجائيكه واحد مديريت مالي را ميتوان قلب اطلاعاتي يك سازمان ناميد اطلاعات و
گزارشات خروجي اين واحد ميتواند مهمترين معيار سنجش كارائي سازمان بشمار آيد. در اين درس فرد
مياموزد كه چگونه سازمان خود را از لحاظ مالي تجزيه و تحليل نمايد.


طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت

محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
- مقدمه اي بر صورتهاي مالي اساسي ( ترازنامه-صورت سود و زيان- صورت سود و زيان انباشته)
- آشنائي با صورت گردش وجوه
- آشنائي با طبقه بندي هزينه ها( ثابت-متغير-نيمه متغير-مستقيم-غير مستقيم)
- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي ( نسبت هاي كليدي مالي)
- ارزش زماني پول(ارزش مركب-آتي-ارزش فعلي)
- تجزيه و تحليل هاي سر به سر(نقطه سر به سر بر حسب تعداد- نقطه سر به سر بر حسب مبلغ- نمودار
نقطه سر به سر با در نظر گرفتن سود مورد نظر-نقطه سر به سر با در نظر گرفتن زيان مورد نظر)


ب – محتوي دوره عملي :
* لازم است هر يك از فراگيران به صورت عملي نسبت به طبقه بند ي هزينه ها و تجزيه و تحليل صورت هاي
مالي سازمان اقدام نمايند .
• تعريف پروژه پايان دوره با انتخاب يكي از عناوين زير براي گروه هاي فراگيران
9
-1 بررسي ومحاسبه نسبت هاي مالي اساسي شركت هدف طي 5سال گذشته وارائه گزارش تحليلي با
از Internal ازروند فعاليت وعملكرد شركت . (كاربرد داخلي (Dupant) توجه به الگوي دوپانت
نسبت هاي مالي )
طي 5سال گذشته ومقايسه آن (Dps/Eps) -2 بررسي وارزيابي سياست تقسيم سود شركت هدف
با شركت مشابه در صنعت وارائه گزارش تحليلي درخصوص عوامل اثرگذاري برميزان تقسيم سود
درشركت هدف .
-3 بررسي و مطالعه دقيق از نقش ها ووظايف مديران مالي درشركت هاي دولتي وخصوصي بارويكرد
مقايسه اي و ارائه كاربرگي از نقش ها و وظايف واقعي مديران مالي بخش دولتي وخصوصي
دردنياي امروز .
-4 مطالعه وبررسي دقيق كتاب باباي دارا وباباي ندار جلد 1و 2 تاليف كيوساكي وارائه گزارش وخلاصه
اي از كتاب وبيان پيشنهادات وانتقادات سازنده به محتوا ومطالب ارائه شده دركتاب .
-5 بررسي ومحاسبه نسبت هاي مالي اساسي شر كت هدف ومقايسه اين نسبت ها با نسبت هاي مالي 2
از مقايسه (Dupant) شركت مشابه در صنعت وارائه گزارش تحليلي با توجه به الگوي دوپانت
از نسبت هاي مالي ) External فعاليت وعملكرد شركت هاي مورد بررسي (كاربرد خارجي
-6 بررسي ومحاسبه نقاط سربه سر توليد ومالي ونيز اهرم ما لي وعملياتي ومركب شركت هدف وارائه
گزارش تحليلي درخصوص شاخص هاي فوق . (شركت هدف لازم است شركت توليدي باشد)
شركت هدف طي 5 (Cash flow statement) -7 بررسي و مطالعه صورت جريان وجوه نقد
سال گذشته وارائه گزارش تحليلي از تغييرات هريك از بخش هاي 4گانه اين صورت مالي
-8 ارائه وبررسي گزارش تحليلي ازميزان سود سپرده هاي بانكي درمقاطع زماني مختلف (روزشمار -
سالانه – 2سال وغيره ) واوراق مشاركت و گواهي سپرده براي حداقل 5بانك يا موسسه مالي
واعتباري ومحاسبه نرخ بهره موثرآن و رتبه بندي هريك از گزينه هاي سرمايه گذاري بادرنظر
گرفتن نرخ بهره موثر
-9 مطالعه وبررسي عوامل شكل گيري بحران اقتصادي اخير دردنيا به ويژه در آمريكا وبررسي تبعات
واثرات آن بر اقتصاد ايران به ويژه برسيستم بانكي وبازار بورس (گزارش جامع با بهره گيري از منابع
ومراجع معتبر)
-10 بررسي ومطالعه عوامل شكل گيري بحران در صندوق هاي ق رض الحسنه ودلايل
ورشكستگي برخي از آنان در دهه اخيردرايران با مطالعه دقيق وارجاع به منابع رسمي ومعتبر .

آموزش دوره MBA سطح دوم

رفتار سازمانی

عنوان دوره : توانائي بكارگيري راهبردهاي بهينه سازي رفتار سازماني

 

هدف دوره :
در جامعه امروزي شركت افراد در سازمانهاي مختلف اجتناب ناپذير است . از آنجايي كه هدفها و منافع افراد با
هدفها و منافع سازمان و مديريت اغلب همسو نمي باشد و گاهي در تضاد با هم ممكن است باشد بنا بر اين
موضوع رفتار سازماني و هدف آن تجزيه و تحليل عوامل گوناگون در رابطه با علل رفتارها ، پيش بيني
رفتارهاي آتي و هدايت و كنترل و تغيير رفتارها در سطح فردي ، گروهي و سازماني مي باشد . تا به اين
ترتيب به توان محيطي مساعد براي پيشرفتهاي شخصي و همچنين امكانات لازم براي نيل به هدفهاي
سازماني را فراهم آورد.


طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره :
الف – محتوي نظري دوره :
بخش اول – مقدمه اي بر علوم رفتاري
تعريف و مباني علوم رفتاري ، رابطه علوم رفتاري با ساير رشته هاي علوم انساني و اجتماعي
اهداف رفتار سازماني
سطوح تجزيه و تحليل رفتار سازماني
فرد و سازمان در كار ، تعامل ميان فرد و سازمان ، تأثير سازمان بر فرد
بخش دوم – شناخت رفتار انسان
تعريف رفتار ، چگونگي شكل گيري رفتار ، انگيزه و هدف ، شدت انگيزه
مباني تحليل رفتار
ادارك ( فرايند ادراك ، خطاهاي اداركي ، كاميابي فراخود ، نظريه اسناد )
شخصيت ( تفاوتهاي فردي ، نظريه هاي شخصيت ، ابعاد شخصيت )
فراگرد يادگيري ( نظريه هاي يادگيري و تقويت ، مقتضيات تقويت )
اصلاح رفتار و هدف گذاري
10
بخش سوم : انگيزش و نيازها
نظريه هاي نياز ( محتواي انگيزش): سلسله مراتب نيازهاي مازلو ، گريوز ، الدفر ، مك كله لند
مك گربور ، مطالعات آرجرليس ، نظريه بلوغ و عدم بلوغ Y وX محيط انگيزشي : مطالعات هاثورن ، نظريه
آرجريس ، نظريه انگيزش ، بهداشت رواني هرزبرگ ، تجزيه و تحليل مراوده اي .
نظريه هاي شناختي ( فراگرد انگيزش ) : نظريه انتظار ، انتظار ، نظريه برابري تلفيق و بكارگيري نظريه هاي
انگيزشي
بخش چهارم – رفتار متقابل شخصي و رفتار گروهي
نگاه كلي بر گروه و پويايي گروه ( تعريف گروه ، اهميت مطالعه گروه ، انواع گروه ، گروه رسمي و غيررسمي ،
چگونگي شكل گيري گروه ( نظريه همنز) ، پويايي گروه هاي غير رسمي.
رفتار تعاملي و تضاد ( تضاد درون فردي ، تضاد متقابل شخصي ، رفتار متقابل گروهي و تضاد ، و تضاد
سازماني)
رهبري در سازمان : تعريف رهبري ، رهيافت صفات مشخصه نسبت به رهبري ، رهيافتهاي رفتاري نسبت به
رهبري ( پيوستار رهبري تاتنبوم و اسميت ، مطالعات ميشيگان ، مطالعات دانشگاه ايالتي اوهايو ، سبك
مديريت ، سيستمهاي مديريتي ليكرت ) ، رهيافتهاي اقتضايي ، نظريه اقتضايي رهبري فيدلر ، نظريه رهبري
مسير هدف ، نظريه رهبري وضعي ( چرخه حيات) هرسي و بلانچارد
ارتباطات شخصي
اهداف ارتباطات سازماني ، روشهاي ارتباط ، فرآيند اساسي ارتباط ، ارتباطات از روي تمايل.
بخش پنجم- تلفيق فرد ، گروه و سازمان
نيروهاي تغيير ، مقاومت در برابر تغيير ، فراگرد تشخيص سطوح تغيير در رفتار ، فراگرد تغيير رفتار ، رهيافت
جديد نسبت به تغيير سازماني.


ب – محتوي عملي دوره :
در اين بخش بايد چند فعاليت اساسي صورت پذيرد .
- آشنايي عملي با شناخت رفتار انسان .
- توجه به اهداف ارتباطات سازماني .
- ايجاد مهارت در استفاده بهينه از روش هاي ارتباط.
- ايجاد ارتباطات درست شغلي و گروهي .
- ايجاد روشها و الگوهاي مناسب در توسعه ارتباطات در سازمان .

مدیریت منابع انسانی

توانائي بكارگيري راهبرد هاي جذب و توسعه منابع انساني

 

هدف دوره :

نقش اساسي مديريت در كليه سطوح موسسات استفاده مطلوب از منابع ( انساني و مادي ) و هدايت و كنترل منابع سازمان در جهت حصول هدفهاي معين است . كسب فايده از منابع مادي با بكار بردن شيوه هاي فني و تكنولوژي امكان دارد . حصول استفاده مطلوب از منابع انساني و ايجاد روحيه همكاري و كوشش مشترك در سازمان به سهولت امكان پذير نيست بلكه براي اين مقصود مديران بايد به فلسفه و روشهاي نوين مديريت منابع انساني آشنا شوند ، لذا هدفهاي آموزش در اين درس عبارتند از:

1- آشنا كردن دانشپذيران با تكنيكها و روشهاي اصول مديريت منابع انساني

2- بررسي مسايل و مشكلات مديريت منابع انساني جاري كشور و چگونگي استفاده از اصول و روشهاي مديريت منابع انساني در حل اين مشكلات

3- آشنايي با مقررات و قوانين استخدامي كشور

طول دوره آموزش : 24 ساعت

زمان آموزش نظري : 8 ساعت

زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 

محتوي دوره :

 

الف محتوي نظري دوره :

1 -تعريف مديريت منابع انساني و هدفهاي آن – نقش اساسي سازمان امور استخدامي و عوامل موثر در تعيين محل و موقع سازمان امور استخدامي.

2-تجزيه شغل ( تهيه شرح شغل- مشخصات شغل- عوامل شغل) ، چگونگي استفاده از تجزيه شغل در مديريت منابع انساني

3-برنامه ريزي نيروي انساني- منابع كارمنديابي ( درون سازماني و برون سازماني ) ، روشهاي پيش بيني نيروي انساني مورد نياز ، بررسي مدلهاي برنامه ريزي نيروي انساني.

 

ب محتوي عملي دوره :

مدرسين مي بايست در چهارچوب روش ايفاي نقش اقدامات مقتضي را در خصوص ايجاد مهارت هاي عملي لازم در فراگيران مبذول فرمايند.

- ايجاد مهارت در چگونگي استفاده از تجزيه شغل در مديريت منابع انساني

- ايجاد مهارت در نيروي انساني و كارمند يابي .

- ايجاد مهارت در استفاده از مدل هاي مختلف برنامه ريزي نيروي انساني .

- ايجاد مهارت در درك و حل مشكلات نيروي انساني در جهت افزايش كارآيي و بهره وري سازمان.

ساختار سازمانی

توانائي طراحي و بهينه سازي ساختار سازمان

 

هدف :

در اين درس با تأكيد بر سازماندهي آينده ، بعد از معرفي خصوصيات اين نوع سازمانها توسعه داده مي شود.

طول دوره آموزش : 24 ساعت

زمان آموزش نظري : 8 ساعت

زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 

محتوي دوره :

 

الف محتوي نظري دوره :

- سازماندهي

- رهبري سازمان

- مذاكره

-ارتباط بين فرهنگي

- كار گروهي (Team Working)

- خلق ساختارهاي جديد

- سيستم هاي پاداش

- سيرهاي شغلي

- فرهنگ ها و پيوستگي هاي سازماني

- يادگيري و آموزش

- تمرين هاي تحول سازماني

 

 

ب محتوي عملي دوره :

* در اين قسمت فراگيران ضمن انجام تمرين هاي عملي مربوط به تحول سازمان و خلق ساختارهاي جديد با روشهاي مذاكره و ايجاد ارتباطات بين فرهنگي به صورت عملي رو به رو مي شوند و همچنين بررسي انواع ساختارهاي موجود سازماني و مقايسه آن با سازمان خود و تهيه گزارش از ضعف ها و قوت هاي هر يك از ساختارهاي سازماني .

 

مدیریت استراتژیک

 توانائي بكارگيري مباني و تفكر راهبردي در سازمانها

 

هدف دوره :

آشنايي با فرآيند برنامه ريزي در بنگاههاي اقتصادي و مباني و فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

طول دوره آموزش : 24 ساعت

زمان آموزش نظري : 8 ساعت

زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 

محتوي دوره :

 

الف محتوي نظري دوره :

- مفهوم برنامه ريزي و اهميت آن در چارچوب وظايف كلي مديريت

- تكامل برنامه ريزي از بودجه ريزي تا مديريت استراتژيك

- اجزاء و مراحل تهيه برنامه بنگاهها شامل برنامه هاي استراتژيك

- عملياتي و بودجه ريزي و ارتباط آنها با يكديگر

- نظام برنامه ريزي با توجه به نقش مديران رده هاي مختلف و واحدهاي ستادي در تهيه برنامه

- مفهوم و ثمرات برنامه ريزي استراتژيك از زواياي مختلف

- فرايند تهيه برنامه ريزي استراتژيك ، چشم انداز بنگاه شامل هدفهاي بنيادي ، ارزش ها ، مأموريت ها و چالش هاي فراروي آن ،

- كالبد شكافي بنگاهها و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها

- بررسي هاي محيطي شامل عوامل محيطي

- اخذ و نگهداري اطلاعات محيطي به طور نظام يافته

- پردازش و تحليل اطلاعات محيطي

- جمعبندي شرايط محيطي و تعيين فرصت ها و تهديدها

- روش هاي تدوين استراتژي بنگاه و ارزيابي استراتژي هاي تدوين شده در سطح يك واحد استراتژيك ، استراتژ ي عمومي ، استراتژي هاي عمليات ، تبديل برنامه استراتژيك به برنامه هاي عملياتي.

 

ب محتوي عملي دوره

* دراين بخش چند نوع تمرين عملي از سوي مدرس و فراگيران انجام مي پذيرد.

- آشنايي عملي با اجزا و مراحل تهيه برنامه بنگاه ها

- ايجاد مهارت در برنامه ريزي استراتژيك از ديدگاه هاي و زواياي مختلف

- آشنايي عملي با فرآيند تهيه برنامه ريزي استراتژيك

- ايجاد مهارت دركالبد شكافي عملي بنگاه ها و بررسي نقاط ضعف و قوت آنها

- ايجاد مهارت در بررسي هاي محيطي

- ايجاد مهارت در پردازش و اطلاعات محيطي

- ايجاد مهارت در استراتژي بنگاه به روش هاي مختلف

- ايجاد مهارت در تبديل برنامه استراتژيك به برنامه هاي عملياتي

- مقايسه عملي سازمان خود با مفاهيم موجود و نوشتن طرح و گزارش مربوطه

بودجه

 

عنوان دوره :توانائي حل مسئله با استفاده ازابزارهاي نوين تحليل اقتصادي


هدف دوره:
آشنايي دانشپذيران با مفاهيم نظري و قوانين حاكم بر بودجه و اهداف تدوين بودجه و نحوه تعيين بودجه
شركتها


طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره:
الف – محتوي نظري دوره:
بخش اول – كليات بودجه ( اصول مفاهيم ، تعاريف و تاريخچه بودجه)
- شناخت شناسي بودجه
- روش شناسي بودجه
- قوانين حاكم بر شناخت بودجه
- ماهيت نظري بودجه ( سياسي ، اقتصادي ، مالي ، برنامه اي)
- سير تكوين و تكامل بودجه
- مفهوم واژه بودجه و ريشه يابي آن
- اهداف و اهميت بودجه
- اصول كلاسيك يا مرحله اول: كامليت ( شامليت) ، تعادل سالانه ، تقدم درآمدها بر هزينه ها ،
تفكيك اعتبارات مستمر و غيرمستمر ، تخصيص دستگاه فصول و مواد
- اصول ارشادي يا مرحله دوم: ( جامعيت ، وحدت زماني و مكاني ، تمركز قواي مالي ، تناوب
تخصيص برنامه ها)
- اصول نوين يا مرحله سوم: ( دقت و صحت كفايت ، تنوع ، قابليت اعتماد ، مسئووليت ، انعطاف
پذيري ، مديريت كارآيي ، برنامه ريزي ، تقدم هزينه ها بر درآمدها)
بخش دوم – مرحله تهيه و تنظيم بودجه ( برنامه ها)
- تعيين سياستهاي كلي و اولويتها در بودجه
8
- سازمان برنامه و بودجه : تهيه دستورالعمل ها و توافقنامه ها و قراردادها با دستگاههاي اجرايي ،
هماهنگي بين بودجه هاي درخواستي و پيشنهادي
بخش سوم- بودجه اهرم برنامه ريزي
- بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي و مديريت
- انواع بودجه از نظر تحقيقات و برنامه ريزي : اقتصادي ، دوراني ، عمراني يا سرمايه اي ، جاري يا
عادي ، ضروري يا ناگهاني ، استقراضي ، اضطراري يا استراتژيكي ، ارزي و جنگي
- تكامل تكنيكهاي برنامه ريزي در بودجه


ب – محتوي عملي دوره
در اين بخش مدرس مي بايست چند هدف عمده را به صورت عملي پيگيري نمايد.
- آشنايي افراد با ماهيت نظري و عملي بودجه.
- آشنايي عملي با اهداف و اهميت بودجه.
- ايجاد مهارت در تهيه و تنظيم بودجه.
- شناسايي و تحليل مناسب بودجه در شرايط مختلف.

 

آموزش دوره MBA سطح سوم

مدیریت تحول

 

عنوان دوره: توانائي بكارگيري راهبردهاي توسعه و تغيير در سازمانها

 


هدف دوره :
- احاطه دانشپذيران به فنون بهبود و بازسازي سازمان
- آشنايي دانشپذيران با شيوه هاي تغيير و تحول و توسعه سازمان ي با تأكيد بر جنبه هاي ساختاري ،
رفتاري و فن آوري
طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت

 


محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
- بررسي فنون جديد اصلاح رفتار سازماني براي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري
- تجزيه و تحليل تحول در سازمان و مديريت و نقش آن در رفتار كاركنان
- تجزيه و تحليل فرآيندها و توسعه مهارتهاي تحليلي در امور تحول سازمان و مسير تاريخي تحولات
سازمانها
- بررسي و نظريه هاي مديريت رفتار سازماني
- تجزيه و تحليل اثربخشي و بهره وري سازمان
ب – محتوي دوره عملي :
با توجه به اينكه ماهيت مسائل سازماني را مي توان به دو گروه فني و غير فني تقسيم بندي نمود لذا ضرورت
دارد چند نوع تمرين عملي از سوي مدرس دوره انجام پذيرد.
- تجزيه و تحليل عملي اثر بخش و بهره وري سازمان .
- بررسي عملي نظريه هاي مديريت رفتار سازماني .
- ايجاد مهارت در تجزيه و تحليل فرآيند ها و توسعه مهارت هاي تحليل در امور تحول سازمان .
- ايجاد مهارت و ذهنيت مثبت در برابر تغيير در مقابل مبارزه با آن .

مدیریت فروش و بازاریابی

عنوان دوره : توانائي بكارگيري راهبردهاي توسعه بازار كسب و كار


هدف دوره :
ايجاد زمينه جهت رويكرد استراتژيك به مسئله بازاريابي و حضور در بازارهاي بين المللي ، اين درس به عنوان
چهارچوبي جهت يكپارچگي ساير دروس اين مجموعه اختياري در نظر گرفته شده است.


طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
- اهميت رويكرد استراتژيك به بازاريابي – رابطه استراتژي بنگاه و استراتژي بازاريابي
- فرآيند برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي
- تحليل موقعيت ، چگونگي تقسيم بازار – تحليل منحني عمر كالا- جايگاه محصول در بازار
- نقش و شيوه هاي قيمت گذاري محصول
- انتخاب استراتژيها ، استراتژيهاي محصول – بازار ، استراتژي نوآوري ، استراتژي كالاي جديد
- ساختار توزيع و سيستم توزيع فيزيكي
- ترفيع و ترويج محصول – چگونگي ارتباطات بازاريابي
- اجراي طرحه اي استراتژيك و الزامات سازماني آن
- نكات قابل توجه در بازار بين المللي


ب – محتوي دوره عملي :
در اين بخش مدرس مي تواند چند هدف عمده را پيگيري نمايد.
- ايجاد مهارت در افراد در خصوص ارتباطات بازاريابي و فنون مذاكره .
- ايجاد مهارت در استفاده از شيوه هاي قيمت گذاري محصول .
- ايجاد مهارت عملي در برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي .
- ايجاد مهارت در طراحي و پياده سازي مدل هاي بازاريابي .
- ايجاد ارتباط بين مفاهيم بازاريابي و محيط.

 

مدیریت مالی 2

عنوان دوره :توانائي اجراي الگوي مديريت مالي پيشرفته 


هدف دوره :
كاربرد نظريه هاي مالي در تصميم (Case study) در اين درس با استفاده از روش بررسي مواد خاص
گيري هاي مختلف مديريت نظيرمديريت سرمايه در گردش ، بودجه بندي سرمايه اي ، تركيب سرمايه و خط
مشي تقسيم سود مورد مطالعه قرار مي گيرد و هدف از ارائه آن افزايش مهارت و توانايي دانشپذيران در
تصميم گيري هاي صحيح مالي است.


طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
بخش اول : كليات
-1 مباني : نظري اجمالي به مديريت مالي – سهام و اوراق قرضه و بازارهاي سرمايه – مروري بر
حسابداري مالي
-2 سازمان بازرگاني و عملكرد آن : مديريت سرمايه در گردش و صندوق – مديريت حساب بدهكاران و
موجوديهاي جنسي – اقتصاد سرمايه در گردش ، سرمايه گذاري وجوه اضافي
-3 خط مشي سرمايه گذاري : بودجه بندي سرمايه اي – ريسك و بازده مورد نظر ، ارزيابي موسسه –
ادغام و خريد ( تركيب شركتها)
-4 تصميم گيري در مورد تأمين مالي : منابع تأمين مالي كوتاه مدت و ميان مدت ، تصميم گيري در
مورد تأمين مالي بلند مدت – تصميم گيري در مورد اجاره يا خريد – تصميم گيري در مورد نحوه
تقسيم سود.
بخش دوم: بررسي موارد خاص
-5 بررسي روشهاي نوين مديريت مالي در كشورهاي ديگر

مدیریت مهندسی تبلیغات

 

عنوان دوره : توانائي بكارگيري اصول و فنون تبليغات

 

هدف دوره :
آشنايي با تحليل ، طراحي و ارزيابي روشهاي مختلف تبليغات
طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
- تبليغات بعنوان روشي براي برقراري ارتباط
- تحقيقات براي طراحي استراتژي تبليغات
- برآورد و تعيين بودجه تبليغات
- آژانس هاي تبليغاتي
- طراحي و ارزيابي پيام تبليغاتي
- استراتژي انتخاب كانال تبليغاتي
- ارزيابي ميزان تأثير تبليغات


ب – محتوي دوره عملي :
در اين قسمت كليه دانشپذيران با روش ها و فنون و تكنيك هاي تبليغات به صورت عملي آشنا گرديد ه و به
صورت عملي به مفهوم تبليغات به عنوان روشي براي برقراري ا رتباط نگريسته و براي تبليغات يك مورد ويژه
عملا ضمن برآورد و تعيين بودجه و همچنين بررسي شرايط محيطي و بومي در تشخيص و ارزيابي و تأثير
تبليغات مي پردازند.

اصول و فنون مذاکره

عنوان دوره : توانائي بكارگيري اصول و فنون مذاكرات تجاري


هدف دوره :
هدف ار اين دوره آشنائي با اصول و مفاهيم ارتباطات ، روشهاي موثر و كارآمد مذاكره و حل تعارضات مختلف
در سطوح فردي ، گروهي و سازماني است.
طول دوره آموزش : 24 ساعت
زمان آموزش نظري : 8 ساعت
زمان آموزش عملي : 16 ساعت


محتوي دوره :
الف – محتوي دوره نظري :
- آشنايي با مفاهيم ، اصول و ابعاد ارتباطات
- شنود موثر و شيوه هاي برقراري ارتباطات موثر
- ارتباطات دو نفره يا بيشتر( ارتباطات سازمان يافته ، خود گشودگي و ..... )
- تجزيه و تحليل مراوده اي و كاربرد آن در ارتباطات موثر
- ارتباطات در گروه هاي سازماني ( كاربرد فرآيند ارتباطات در گروه مشتمل بر تصميم گيري گروهي ،
پيوستگي گروهي ، شكل گيري و توسعه گروه ، رهبري گروه ، استقرار دستور جلسات گروهي ،
مشاركت در گروه و ...... )
- موانع ارتباطي در گروه و سازمان و راههاي حل مشكل
- تعارض در گروه و سازمان ( سطوح تعارض ، اشكال متداول تعارض ، مديريت تعارض و ...... )
- مذاكره و روشهاي اثر بخش ارتباطات با ديگران ( الگوي شش مرحله اي مذاكره ، راهبردهاي
مذاكره ، مفروضات مذاكره ، مذاكره اصولي و .... )
- ارتباط گريزي ( تعريف ، انواع ارتباط گريزي ، ارتباط گريزي شخصيتي ، موقعيتي ، وضعيتي و ...... )
- ريشه ها و علل ارتباط گريزي در افراد سازمان
- ارتباط گريزي و دنياي سازماني
ب – محتوي دوره عملي :
در اين بخش مدرس مي بايست حداقل چند مطالعه موردي را در زمينه روش هاي مذاكر ه و ارتباطات موثر و
آداب آن بر اساس فرهنگ هر منطقه مورد استفاده قرار دهد . توصيه مي گردد مدرس اين دوره را از دو روش
براي تمرين عملي استفاده نمايد.
- روش ايفاي نقش
- انجام مطالعات موردي در زمينه تعارض در سازمان و راه حل هاي مختلف آن.

تماس با ما


●    نشانی: تهران سیدخندان سهروردی شمالی خیابان بسطامی پلاک 26

 


●    تلفن: 6-88519284


●    فکس :6-88519284


●    پست الکترونیک: info{@}ern-co.ir

 

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید