• 02188519284-6

ژنرال استراتژی

29 فروردين 1394
نویسنده :  

مقدمه :

کلمه استراتژی ریشه­ای یونانی به معنای «هنر ژنرالها» دارد و برای نخستین بار در مباحث نظامی بکار گرفته شد اما امروزه گسترۀ استفاده از این واژه به قلمرو کسب و کار و ادارۀ سازمانهای کوچک و بزرگ کشیده شده است در مورد تعریف دقیق واژه استراتژی (همینطور برنامه­ریزی استراتژیک) اتفاق نظر کاملی بین اندیشمندان عرصۀ مدیریت وجود ندارد برخی از تعاریف رایج در مورد استراتژی عبارتند از:

- استراتژی عبارتست از قالبی از اهداف، سیاستها، برنامه­ها، فعالیتها و تصمیمات یا تخصیص­های منابع که مشخص می­کند سازمان چیست؟ چه کاری انجام می­دهد؟ و چرا آنرا انجام می­دهد.

- استراتژی یک طرح بلند مدت فعالیتهائی است که برای دستیابی به اهداف مشخص اغلب با موفقیت همراه است.

- استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاهها و جهت حرکت سازمان را نشان ­می­دهد.

- فعالیتهای تأمین کنندۀ هماهنگی بین منابع داخلی و قابلیتهای مؤسسه با فرصت و تهدیدهای محیط بیرونی

- استراتژی تعیین نشانگاهها و هدفهای درازمدت در مؤسسه و تخصیص منابع مورد نیاز و فراهم کردن برنامه­های فعالیتی مناسب برای تحقق این اهداف است.

اما در این سمینار سعی بر آن است که شرکت کنندگان بتوانند فلسفه استراتژی را یا راهبرد بعنوان شیوه­ها، تصمیمات و سیاستهائی که سازمان برای دستیابی به اهداف کلی و جزئی خود اتخاذ می­کند بکار ببرند.

آنچه صرفنظر از تعاریف مختلف ارائه شده از استراتژی باید به آن توجه داشت آن است که استراتژی چیزی فراتر و جامعتر از تاکتیکها یا دستورالعمل­های کاری است که بصورت مقطعی برای به ثمر نشاندن فعالیتهای روزمره بکار می­رود. آنچه که پرداختن به مفهوم استراتژی را پراهمیت می­سازد نگاه بلندمدت و همسو با اهداف تعیین شده سازمان می­باشد. و شکی نیست که در بازار ایران پیاده سازی استراتژی ها به صورت عملیاتی کاری است بسیار خلاقانه و خاص.

 

اهداف اصلی دوره

  • تحلیل غیر خطی شرکت کنندگان شكل مناسبي به خود مي گيرد.
  • شرکت کنندگان توانايي بالائي براي تفكر در شرايط بحراني و اجراي عمليات استراتژیک به دست می آورند.
  • ظرفیت شرکت کنند گان برای رهبری سازمان افزایش می یابد.

 

خصوصیات دوره

این سمینار آموزشی خصوصیات زیر را دارا می باشد:

  • 3جلسه آموزشی به مدت 8 ساعت
  • فعالیت آموزشی و پژوهشی تیمی برای عملیاتی کردن دوره
  • کاملا کاربردی و به صورتCase Study
  • استفاده از تجارب مدیران موفق کشور
  • استفاده از آخرین دستاوردهای علم مدیریت استراتژیک با نگرش کسب و کار ایرانی

 

اهداف عملیاتی دوره

1- آشنایی با آخرین متدها و ابزارهای مدیریت استراتژیک در جهت رسیدن به امتیاز رقابتی و هم راستا شدن سازمانها با فلسفه اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 1393

2- آشنائی شرکت کنندگان با ابزار اجرای استراتژی در حوزه فروش و بازاریابی جهت رویاروئی با مشکلات و چالشهای سازمان در سال

1393

3- آشنائی شرکت کنندگان با ابزار مدیریت مالی جهت رویاروئی با مشکلات و چالشهای سازمان در سال 1393

تماس با ما


●    نشانی: تهران سیدخندان سهروردی شمالی خیابان بسطامی پلاک 26

 


●    تلفن: 6-88519284


●    فکس :6-88519284


●    پست الکترونیک: info{@}ern-co.ir

 

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید